Začni svoj kurz účtovníctva!
Kurzy účtovníctva - Vypracovanie podnikateľského zámeru - Vedenie účtovníctva

O nás


Vzdelávanie akreditované MŠ SR. Účtovníctvo od základov, cez teoretickú časť, účtovanie v účtovníckych programoch až po uzávierku a daňové priznanie.

Charakteristika modulového vzdelávacieho programu (modul jednoduché účtovníctvo a modul podvojné účtovníctvo) Vzdelávací program je určený osobám, ktoré majú záujem získať odborné vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon činnosti účtovníka. Po obsahovej, materiálno-technickej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby po jeho absolvovaní získali komplexné vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva.

Vzdelávací program je zostavený do modulovej štruktúry, aby mohol účastník vzdelávania absolvovať iba ten modul, ktorý potrebuje pre výkon svojej odbornej činnosti. Zároveň však môže absolvovať aj obidva moduly.

Cieľová skupina Osoby so záujmom získať odborné vedomosti a zručnosti v oblasti účtovníctva.

Profil absolventa


Náplň kurzov


Cenník kurzov


Kurzy Účtovník – moduly JÚ a PÚ sú akreditované Ministerstvom škola SR, nezamestnaným uhradí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny cez projekt. Dostanete dva certifikáty – certifikát : Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania. Certifikát od firmy Kros, o zvládnutí účtovníckeho programu.

Kurzy Účtovník
Podvojné účtovníctvominimálne 3 študenti111 hodín

350€

za kurz/osoba
2,16 na jednu vyučovaciu hodinu(pri väčšom počte študentov možnosť zníženia ceny)
Jednoduché účtovníctvominimálne 3 študenti48 hodín

200€

za kurz/osoba
cena kurzu 400€ (pri individuálnom kurze)
Ďalšie vzdelávanie bez akreditácie
Doučovanie, príprava na maturitu, skúšku na VŠ1 študent 9 € na hodinu2 študenti 6 € na hodinu
Základy mzdovej agendyteoreticky a na počítači v programe OLYMPfirma Kros, a.s.
Vypracovanie podnikateľského zámerucena dohodou
Poradenstvo pri vypracovaní podnikateľského zámerucena dohodou
VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA a vypracovanie daňového priznania - VÝHODNE
Daňové priznanie Aštudent 10 €zamestnanec 15 €
Daňové priznanie Bneúčtuje sa zvlášť, je súčasťou spracovania účtovníctva

Stavebný dozor


V rámci spoločnosti máme kvalifikovaných pracovníkov na výkon služby stavebného dozoru.

Pre viac informácií kontaktujte školiteľa.